sábado, 5 de marzo de 2011

ACTIVITAT 6: REFLEXIONS SOBRE EL CURS I APLICACIONS DIDÀCTIQUES

Hola a tots/es,
hem arrbiat al final d'aquest meravellós curs sobre Llegues i les Noves Tecnologies. Arrib -cal dir-lo- amb un poquet de nostalgia perquè s'acaba una etapa d'aprenentatge en la que m'he vist qualque vegada carregada de feina, altres "cabreada" perquè no em sortia el que jo volia, altres més tranquil·la per coneixer el terreny,... però sempre molt il·lusionada per aprendre aquest tipus d'eines que consider molt útils a l'hora d'acostar-nos a les nostres aules.
Per una banda hi he trobat eines que no eren del tot desconegudes per a jo, com són el YouTube, Google, Blogs, wikis,... Però el que he descubert és cóm fer servir aquestes eines a l'ensenyança. M'ha parescut molt interesant i intens el fet de les activitats les hem tingudes que possar en pràctica amb els nostres alumnes. Doncs, no s'ha quedat tot en teoria o instruccions de l'ús, sino també en tastat les petites complicacions a l'hora de fer-lo servir. I dic petites perque motles vegades m'ha pasat que el treball "gros" ho havia fet però em faltava qualque cosa que -segur que era molt sencilla, però per a jo- ha resultat un anar i tornar de preguntes a la tutora.
Per un'altra banda estaven les eines que per a jo eren desconegudes totalment com: el Glogster de la darrera activitat i que m'ha resultat molt interessant i -inclús- divertit. He pensat ja fer-lo servir en aquest mateix any escolar. El darrer trimestre els alumnes de tots els cursos han de presentar un project sobre un tema concret que ja s'ha plantejat. Jo proposarè al meu departament que donarè l'opció als alumnes que vulguin de fer-lo utilitzant un Glogster. Trob que és un'eina molt més motivadora per ells -nascuts a l'era de les noves tecnologies-... com deia en el curs anterior que vaig fer (web2.0) "nosaltres sóm inmigrants en aquesta terra de les nvoes tecnologies però els nostres alumnes son "natius" ... És ben cert que sóm nosaltres els que hem de fer l'esforç de incorporar els nostres coneixement en aquesta eina coneguda per ells. És un nou "canal" de comunicació amb el que ells es comunican cada dia, doncs, per què no fer-lo servir per "comunicar" també a les nostres aules? Perdre la por a les noves tecnologies i amb molta umiltat acostar-nos a aquestes eines amb la curiositat d'un infant i amb molta il·lusió.
Estam en el camí correcte. Apredre sempre és un procés i és ben normal que ens consti al principi, inclús que ens venguin les ganes de tornar enrrera, però no... endavant... creiem en aquesta "nova" manera de comunicació i transmisió de continguts.
Gràcies a tots els que m'haveu seguit durant aquest procés del curs... seguiré penjant al meu blog noves entrades ja no del curs però si de nous descobriments relacionats amb la meva feina: l'ensenyança del anglès a secundària i l'ús de les TIC a de dins de l'aula.
Esper poder seguir en contacte amb qualcú.
Una salutació a tots /es i seguim endavant... sempre endavant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario