sábado, 26 de febrero de 2011

Activitat 5

Estic començant a fer el globster per als estudiants. He pensat fer un globster referent a pel.lícules en anglès que parlin de l'educació i les maneres revolucionaries o noves per transmetre el coneixement. M'ha parescut oportú penjar jo el primer dels trailers: "Dead Poets Society". La nova visió de l'ensenyança que el personatge de Robin WIlliams encarna és revolucionàrio i -és normal- que el moviment que aixó causa a de dins del regim arcaic i rígid de l'educació d'aquell temps signifiqui una amenaça per tot el sistema escolar.
A jo en aprticular m'ha donat esperances de entendre hem d'obrir-nos a les noves tendencies i no tancar-nos amb eines que a la fi ja no són mitjà de comunicació d'una societat sempre nova, sempre activa, sempre amb ganes d'aprendre.
En aquest moment històric l'ensenyança també està presenciant un canvi en la seva metodologia i les seves eines. Estar oberts a acollir tot aixó sensa pó i amb il.lusió, és la nostra millor manera de aprendre.

miércoles, 23 de febrero de 2011

WIKI SOBRE LA PAU I LA CONVIVÈNCIA

Hola a tots,
hem acabat l'activitat 4 referent a la creació en grup d'una wiki. Ens varen deixar llibertat per triar el tema. Desprès d'un procés de pluja d'idées varen decidir que podriam tractar el tema de la pau i la convivència sobretot a les aules. Molt de nosaltres hem pensat en activitats que ens puguin servir per realitzar a les hores de tutoria amb els nostres alumnes.
Desprès ha seguit el repartir-nos la feina. Una de les persones del grup és va presentar voluntària per poder ésser ella la coordiandora del grup. Tots varen agrair la seva inciativa i varen estar d'acord.
La seguent passa va ésser el repart d'activitats referent a aquest tema. Han sortit coses molt interesants com activitats fetes amb vídeos, música, o simplement un texte per reflexionar amb els alumnes.
La coordinadora del grup ha estat en tot moment pendent de nosaltres i penjant les activitats i organitzant la pàgina início. També ha servit de estímul i ànim per poder seguir endavant i acabar a temps la realització de la wiki.
EN conclusió, per a jo ha estat una feina molt interesant i cooperativa. He comprovat com els diferents nivells de coneixement del mon de les wikis, no ha afectat al process real de la realització final.
Esper que ho pogueu disfrutar i fer-lo servir.
Per entrar pitjau a la seguent adressa:

http://pauiconvivencia.wikispaces.com/

Una salutació.

viernes, 18 de febrero de 2011

Activitat 4: wikis grup 1.

La Pau i la convivència.


A aquesta pàgina trobareu una activitat proposada per la wiki del meu grup el qual és sobre la pau i la convivència al aula.
La finalitat és que els alumnes per mig d'una proposta creativa arribin a trobar diferent propostas per crear un ambient de pau al seu entorn.

sábado, 12 de febrero de 2011

ACTIVITAT 3 (segona part)

Hola de nou,
aquesta és una prova de veu que he fet amb el programa AUDACITY com part de la activitat 3.

Aquest'eina m'ha parescut molt interesant i sencilla per fer-la servir a un'aula de llengües estrangeres on la audició es molt important.

Una activitat que se m'ha ocorregut es que els alumnes escoltin una audició, es registren ells mateixos intentant reproduir el que han escoltat i desprès posar en comú entre tots.

Ho podeu escoltar aqui mateix.

http://dl.dropbox.com/u/20979698/prueba.mp3

jueves, 3 de febrero de 2011

IES SANTANYÍ 012

IES SANTANYÍ 018

IES SANTANYÍ 004

Antivitat 3: un'altro vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=ZRinZ9K1sVc

Si pitjau al enllaç travareu una interessant activitat feta també a classe amb una parella de alumnes en format de diàleg.
Una salutació

Segundo video ACTIVITAT 3

http://www.youtube.com/watch?v=0HBHA7tZP6Y

Aquest es un'altre vídeo entre dos alumnes en format de diàleg.
Una salutació

ACTIVITAT 3

Hola a tots/es,
aquesta vegada m'he fet servir d'un eina bastant simple com és una càmara de fotos amb possibilitat de vídeo. Els alumnes varen preparar la seva propia presentació en llegua anglesa. Hi ha uns vídeos que parlan un alumne tot sol i altres en que han creat un petit diàleg.
Vaig fer aquesta activitat pensant en treballar la llengua hablada i escrita. L'activitat la veren fer en dos etapes:
1º Els alumnes varen preparar per escrit una petita introductió dels mateix.
2º Ven fer un joc de preguntes i respostes entre ells a classe desprès d'escoltar-se les seves propies introductions.
3º Gravació dels vídeos i penjar-los al blog.
4º Visualització dels alumnes en el blog dels vídeos. ELs alumnes hauran de deixar els seus propios comentàrios en llengua anglesa.
5º Comentàrio en classe i exercicis de comprensió.
6º Avaluació i puntuació per part del professor, tenint en compte: la puesta en escena, l'utilització de la llengua inglesa, la pronunciació i l'entonació.
http://www.youtube.com/watch?v=yU1ynQBM920